Martimoaavasta kansallispuistoesitys

Pohjoisen polut-verkkolehti uutisoi ”Mar­ti­moaa­vas­ta kan­sal­lis­puis­to­esi­tys – Pai­kal­lis­ten lin­tu­har­ras­ta­jien mie­les­tä soi­den­suo­je­lu­alueen status ei enää riitä” artikkelissaan, että Kemi-Tornion Lintuharrastajat on esittänyt ympäristöministeriölle, että nykyinen Martimoaavan soidensuojelualue muutettaisiin kansallispuistoksi.

”Puisto tarjoaisi alueen väestölle turvallisen ja monipuolisen lähiretkeilyalueen, joka palvelisi niin liikunnan, päiväretkeilyn, vaelluksen, marjastuksen kuin kalastuksenkin tarpeita. Lintuharrastajille alue on yksi tavoitelluimmista unelmakohteista.”
– Lintuharrastajien (Xenus) puheenjohtaja Allan Hamar

Lue koko artikkeli Pohjoisen polut-verkkolehdestä (tilaajasisältöä).