Tuulivoimapuistojen vaikutuksia Martimoaavan linnustoon on tutkittu

Iin ja Simon kuntien alueelle on rakentumassa yksi Suomen suurimmista tuulivoimapuistojen kokonaisuuksista. Tämä sama alue on myös tunnistettu olevan Pohjois-Suomen merkittävin petolintujen muuttoreitti. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut raportin lintujen muutosta ja käyttäytymisestä tuulivoimapuiston alueella (raportti kirjattu 9.4.2018). Tutkimuksessa tarkkailaan lintujen muuttoa ja käyttäymistä vuonna 2017. Tutkimuksessa ei ole tarkkailu vaikutuksista eri lajien pesintään.

Kuva: Simo–Ii tuulivoimapuistot Linnustovaikutusten seuranta 2017 -raportti (sivu 11)

Martimoaapa on ollut pitkään tunnettu hyvänä kaakkurisuona, joka luokitellaan koko Suomen parhaaksi kaakkurin pesimäpaikaksi. Martimoaapa on Natura-alue ja kaakkuri toimii suojeluperusteena suojelualueelle. Martimoaavalla pesivät kaakkurit ruokailevat Perämerän rannikkoalueella ja niiden ruokailulennot suuntautuvat osittain Simon tuulivoimapuistojen kautta. Tämän vuoksi seuranta on kohdennettu erityisesti kaakkureiden ruokailulentojen tarkkailuun (sivu 12).

Kuva: Simo–Ii tuulivoimapuistot Linnustovaikutusten seuranta 2017 -raportti (sivu 46)

Viime vuoden aikana Leipiössä kirjattiin 42 havaintoa (73 yksilöä) kaakkureista. Kaikki Leipiössä kirjatut havainnot on tulkittu todennäköisesti koskevan Martimoaavan suoalueella pesiviä yksiöitä (sivu 46). Etsintöjen aikana löydettiin yhteensä seitsemän tuulivoimalaan törmännyttä lintua (sivu 55).

Seurannan perusteella todettiin, että Leipiön tuulivoimapuistolla ei ole merkittäviä vaikutuksia Martimoaavan alueella pesiviin kaakkureihin. Seurannassa havaittiin, että Martimoaavalla pesivät kaakkurit lentävät ruokailemaan korkealla tuulivoimaloiden yli, eikä näin ollen tuulivoimapuistolla olevan lainkaan vaikutuksia ruokailulentoihin (sivu 54-55).

Lue koko raportti tästä »